ติดต่อเรา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา
Division Of Social Science Education
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5394-4229
อีเมล : wanwisa.wongpian@cmu.ac.th