ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “Relational Reasoning: The Case of Korean Students”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2566
โดย : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ผู้เข้าชม : 190 คน
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “Relational Reasoning: The Case of Korean Students”

สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง

“Relational Reasoning: The Case of Korean Students”

วิทยากร: Professor Dr. Soo Eun Chae, Director of the Center for Teaching and Learning, Gangneung-Wonju National University, South Korea
วันและเวลา: 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-14.30 น.
สถานที่: ห้องประชุมศึกษาสัมพันธ์ (EB 2208) อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Please join us for the public lecture series titled

 “Relational Reasoning: The Case of Korean Students”

by Professor Dr. Soo Eun Chae, Director of the Center for Teaching and Learning, Gangneung-Wonju National University, South Korea

Date: February 8, 2023 Time: 13.00-14.30 am.
Venue: EB 2208, Education Building 2, Faculty of Education, Chiang Mai University