กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ Expanding Methods, Expanding Possibilities: Getting Started Using Picturebooks, Photography and Autoethnography in Education Research”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 มีนาคม 2563
โดย : สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา
ผู้เข้าชม : 279 คน
กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ Expanding Methods, Expanding Possibilities: Getting Started Using Picturebooks, Photography and Autoethnography in Education Research”

สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษาได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ Expanding Methods, Expanding Possibilities: Getting Started Using Picturebooks, Photography and Autoethnography in Education Research” โดย Dr. Helen Hanna (East China Normal University) และ Stefan Kucharczyk (Open University, UK) ใน วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องศึกษาสัมพันธ์ (EB 2208) อาคาร 2 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่