ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ครูกับความเป็นพลเมืองในยุคโลกาภิวัตน์”

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 20 กันยายน 2563
โดย : สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา
ผู้เข้าชม : 458 คน
ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ครูกับความเป็นพลเมืองในยุคโลกาภิวัตน์”

สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญท่านเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ “ครูกับความเป็นพลเมืองในยุคโลกาภิวัตน์” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในรายวิชา 100110 โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองชั้นเลิศ

วิทยากร คุณกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า คุณพริษฐ์ วัชรสินธุ CEO StartDee ผู้ดำเนินรายการ: อ. ดร. ออมสิน จตุพร ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนมุมมอง ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. - Zoom (Meeting ID: 942-5960-1679) - Facebook: สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่