กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ประเด็นการศึกษากับผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 28 มิถุนายน 2563
โดย : สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา
ผู้เข้าชม : 532 คน
กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ประเด็นการศึกษากับผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19

สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และภาคีเครือข่าย ได้จัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ประเด็นการศึกษากับผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 5 ตอน ระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563